Skip to main content

Condiciones Compra a casa

CONDICIONS GENERALS DE PROTECCIO DE DADES:

  • La targeta “Compra a Casa” podrà ser emprada en tots els establiments adherits a la present campanya.
  • Els titulars de la tarjeta “Compra a Casa” podran donar-se’n de baixa en qualsevol moment. Amb aquesta finalitat, hauran de sol·licitar per escrit a la PIMEF a l’adreça postal assenyalada en les presents Condicions Generals.
  • Els formularis de sol·licitud estaran a disposició dels clients que desitgin incorporar-se a la promoció en els establiments adherits al programa “Compra a Casa” o bé a la PIMEF.
  • Bescanvi d’euros. Els euros acumulats a la targeta es podran emprar com a pagament de la totalitat de l’import dels productes o serveis, o només part d’aquest, abonant la diferència restant del preu amb diners o amb un altre mitjà de pagament que s’accepti. A més del producte comentat, cada comerciant individualment pot efectuar descomptes afegits als client, estant obligat el client en aquest cas a utilitzar aquest segon descompte únicament en l’establiment que l’hi ha efectuat. En cap cas el client podrà sol·licitar el reemborsament en efectiu dels euros acumulats a la tarjeta a qualsevol dels establiments adherits.
  • Els euros obtinguts per les compres en els establiments adherits a aquest programa de fidelització tenen caducitat. Si el client té inactiva la targeta o si no canvia els euros acumulats, caduquen en el termini d’un any.
  • Informació sobre protecció de dades. Els responsable del tractament és la PIMEF, amb CIF G07631229 i domicili Isidoro Macabich Nº2, 1a, 07860, Sant Francesc Xavier, Formentera (Illes Baleares). Finalitat: Gestionar la Tarjeta Compra a Casa, enviament d’informació, ofertes i promocions dels establiments associats, resposta a les seves consultes i peticions. Legitimació: Consentiment de l’interessat i interès legítim. Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, ratificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al tractament mitjançant escrit acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit al Responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Més informació: https://www.adelopd.com/privacidad/pimef
  • Pèrdua, robatori o deteriorament. En cas que es produeixi la pèrdua, robatori o deteriorament de la tarjeta, el titular ho ha de comunicar a la PIMEF mitjançant el número 971 32 25 20. El titular conserva els seus euros acumulats en el sistema.

CONDICIONES GENERALES DE PROTECCION DE DATOS:

1- La tarjeta "Compra a Casa" podrá ser utilizada en todos los establecimientos adheridos a la presente campaña

2- Los titulares de la tarjeta "Compra a Casa" podrán darse de baja en cualquier momento. Con este fin, deberán solicitar por escrito a la PIMEF a la dirección postal señalada en las presentes Condiciones Generales.

3- Los formularios de solicitud estarán a disposición de los clientes que deseen incorporarse a la promoción en los establecimientos adheridos al programa "Compra a Casa" o bien en la PIMEF.

4- Canje de euros. Los euros acumulados en la tarjeta se podrán emplear como pago de la totalidad del importe de los productos o servicios, o nomas parte del mismo, abonando la diferencia restante del precio con dinero o con otro medio de pago que se acepte. Además del producto comentado, cada comerciante individualmente puede efectuar descuentos añadidos a los cliente, estando obligado el cliente en este caso a utilizar este segundo descuento únicamente en el establecimiento que lo ha efectuado. En ningún caso el cliente podrá solicitar el reembolso en efectivo de los euros acumulados a la tarjeta en cualquiera de los establecimientos adheridos.

5-  Los euros obtenidos por las compras en los establecimientos adheridos a este programa de fidelización tienen caducidad. Si el cliente tiene inactiva la tarjeta o si no cambia los euros acumulados, caducan en el plazo de un año.

6- Información sobre protección de datos. Los responsable del tratamiento es la TMV, con CIF G07631229 y domicilio Av. Isidoro Macabich Nº2, 1ª, 07860, Sant Francesc Xavier, Formentera (Islas Baleares). Finalidad: Gestionar la Tarjeta Compra en Casa, envío de información, ofertas y promociones de los establecimientos asociados, respuesta a sus consultas y peticiones. Legitimación: Consentimiento del interesado e interés legítimo. Destinatarios: No se cederán datos a terceros exceptos legal. Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, ratificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que lo identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Mes información: https://www.adelopd.com/privacidad/pimef

7- Perdida, robo o deterioro. En caso de que se produzca la perdida, robo o deterioro de la tarjeta, el titular debe comunicarlo a la PIMEF mediante el número 971 32 25 20. El titular conserva sus euros acumulados en el sistema.

  • Visto: 1218

Subscríbete a nuestro Newsletter

Mantente informado de nuestras novedades y promociones